Avslaget 30/8


Åby lopp 4 (V65-2) nr 6 Whos Smiling Now

Känns mycket svårbemästrad och fungerat bäst för Ludde själv. Tror inte att hon passar Adrian som trots allt är klart mindre rutinerad och som favorit här så chansas hon bort för min del då jag har roliga idéer i loppet.

1 comment

Add yours

Kommentera